Vabilo k oddaji predlogov in pripomb - OPPN za območje širitve trgovskega centra Špar v Zgornji Bistrici (mesto Slovenska Bistrica)

25. 9. 2023