Vabilo k oddaji predlogov in pripomb - OPPN za širitev kmetije z ID št. KMG-MID 100262775, občina Slovenska Bistrica.

19. 12. 2023