Vozlišče Pragersko - ukinjen začasni nivojski prehod

24. 3. 2023