Zbiranje odpadne silažne folije iz živinorejskih kmetij v občini Slovenska Bistrica

15. 9. 2022