Spremembe in dopolnitve statuta Občine Slovenska Bistrica

Predpisi, na katere predpis vpliva