Odlok o spremembah in dopolnitvah odlokov o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnih zavodov osnovnih šol v Občini Slovenska Bistrica

Predpisi, na katere predpis vpliva