Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 2. osnovna šola Slovenska Bistrica

Predpisi, na katere predpis vpliva