Odlok o spremembah odloka o določitvi šolskih okolišev javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov osnovnih šol v Občini Slovenska Bistrica

Predpisi, na katere predpis vpliva