Pravilnik o sofinanciranju izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Slovenska Bistrica

Predpisi, na katere predpis vpliva