Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena za Občino Slovenska Bistrica

Predpisi, na katere predpis vpliva