Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje občine Slovenska Bistrica

Predpisi, na katere predpis vpliva