Sklep o izbrisu zaznambe statusa zemljišča grajeno javno dobro lokalnega pomena

Sklep
Klikni tukaj za prikaz prilog