20. redna seja Občinskega sveta

Seja je potekala dne 21.06.2022 ob 15.00

Videoposnetek

Predpisi, sprejeti na tej seji

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2022 v občini Slovenska Bistrica
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Uradno glasilo Slovenskih občin
Datum sprejetja: 21.06.2022
Začetek veljavnosti: 25.06.2022
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Sklep o sofinanciranju projekta DOM - DOMA
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Uradno glasilo Slovenskih občin
Datum sprejetja: 21.06.2022
Začetek veljavnosti: 01.07.2022
Konec veljavnosti: 31.12.2022
Tip objave: Sklep
Vsebina: Zdravstveno in socialno varstvo
Sklep o zaznambi grajenega javnega dobra
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Uradno glasilo Slovenskih občin
Datum sprejetja: 21.06.2022
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Sklep o izbrisu zaznambe statusa zemljišča grajeno javno dobro lokalnega pomena
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Uradno glasilo Slovenskih občin
Datum sprejetja: 21.06.2022
Začetek veljavnosti: 25.06.2022
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro