7. redna seja Občinskega sveta

Seja je potekala dne 18.11.2015 ob 15.00

Predpisi, sprejeti na tej seji

Odlok o oskrbi z vodo na območju Občine Slovenska Bistrica (Uradni list Republike Slovenije št. 91/2015)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 18.11.2015
Začetek veljavnosti: 15.12.2015
Tip objave: Odlok
Vsebina: Oskrba s pitno vodo
Odlok o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica (Uradni list Republike Slovenije št. 91/2015)
Status: Uradno prečiščeno besedilo
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 18.11.2015
Začetek veljavnosti: 30.11.2015
Tip objave: Odlok
Vsebina: Prostorski ureditveni pogoji (PUP)
Zaključni račun proračuna Občine Slovenska Bistrica za leto 2014 (Uradni list Republike Slovenije št. 90/2015)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 18.11.2015
Začetek veljavnosti: 18.11.2015
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra (Uradni list Republike Slovenije št. 90/2015)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 18.11.2015
Začetek veljavnosti: 28.11.2015
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2015 (Uradni list Republike Slovenije št. 90/2015)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 18.11.2015
Začetek veljavnosti: 28.11.2015
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine