Domov Obvestila in objave Občinski predpisi

Odlok o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica

Predpisi, na katere predpis vpliva