Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo objektov v mestnem predelu Zagrad I, ID št. PA 2483

25. 9. 2023