Statutarni sklep o začasni organizaciji občinske uprave

Predpisi, na katere predpis vpliva