Odlok spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Slovenska Bistrica

Predpisi, na katere predpis vpliva