Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Slovenska Bistrica

Predpisi, na katere predpis vpliva