23. redna seja Občinskega sveta

Oddelek za splošne in pravne zadeve
Seja je potekala dne 03.10.2018 ob 15.00

Predpisi, sprejeti na tej seji

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini Slovenska Bistrica (Uradni list Republike Slovenije št. 66/2018)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 03.10.2018
Začetek veljavnosti: 13.10.2018
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za »obrtno, proizvodno in storitveno zazidavo na parc. št. 685/1, k.o. Cigonca« (Uradni list Republike Slovenije št. 67/2018)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 03.10.2018
Začetek veljavnosti: 27.10.2018
Tip objave: Odlok
Vsebina: Občinski podrobni prostorski načrti (OPPN)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za celotno območje Občine Slovenska Bistrica (Uradni list Republike Slovenije št. 67/2018)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 03.10.2018
Začetek veljavnosti: 27.10.2018
Tip objave: Odlok
Vsebina: Prostorski ureditveni pogoji (PUP)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za poslovno trgovsko storitveni center AC izvoz Slovenska Bistrica jug (Uradni list Republike Slovenije št. 67/2018)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 03.10.2018
Začetek veljavnosti: 27.10.2018
Tip objave: Odlok
Vsebina: Lokacijski načrt (LN)
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča splošno ljudsko premoženje (Uradni list Republike Slovenije št. 67/2018)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 03.10.2018
Začetek veljavnosti: 20.10.2018
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Sklep o ukinitvi statusa javno dobro (Uradni list Republike Slovenije št. 67/2018)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 03.10.2018
Začetek veljavnosti: 20.10.2018
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Sklep o ukinitvi statusa grajeno javno dobro lokalnega pomena – občinska cesta (Uradni list Republike Slovenije št. 67/2018)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 03.10.2018
Začetek veljavnosti: 20.10.2018
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Sklep o vzpostavitvi statusa grajeno javno dobro lokalnega pomena – občinska cesta (Uradni list Republike Slovenije št. 67/2018)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 03.10.2018
Začetek veljavnosti: 20.10.2018
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Slovenska Bistrica (Uradni list Republike Slovenije št. 68/2018)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 03.10.2018
Začetek veljavnosti: 03.11.2018
Tip objave: Odlok
Vsebina: Promet in zveze