Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za naselje Tirgot – Sernčeva ulica

Predpisi, na katere predpis vpliva