Pravilniki o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Slovenska Bistrica

Predpisi, na katere predpis vpliva