7. redna seja Občinskega sveta

Oddelek za splošne in pravne zadeve
Seja je potekala dne 12.12.2019 ob 15.00

Predpisi, sprejeti na tej seji

Statut Občine Slovenska Bistrica (Uradni list Republike Slovenije št. 79/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 12.12.2019
Začetek veljavnosti: 08.01.2020
Tip objave: Statut
Vsebina: Statut občine
Odlok o dopolnitvi Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena za Občino Slovenska Bistrica (Uradni list Republike Slovenije št. 79/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 12.12.2019
Začetek veljavnosti: 08.01.2020
Tip objave: Odlok
Vsebina: Kultura in umetnost
Pravilnik o sofinanciranju obnove fasad objektov varovanih kot kulturna dediščina v Občini Slovenska Bistrica (Uradni list Republike Slovenije št. 79/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 12.12.2019
Začetek veljavnosti: 01.01.2020
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Kultura in umetnost
Pravilniki o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Slovenska Bistrica (Uradni list Republike Slovenije št. 79/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 12.12.2019
Začetek veljavnosti: 08.01.2020
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Šport
Sklep o določitvi cen programov v vrtcih na območju Občine Slovenska Bistrica (Uradni list Republike Slovenije št. 79/2019)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 12.12.2019
Začetek veljavnosti: 26.12.2019
Konec veljavnosti: 05.12.2020
Tip objave: Sklep
Vsebina: Vrtci
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra oziroma splošnega ljudskega premoženja (Uradni list Republike Slovenije št. 80/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 12.12.2019
Začetek veljavnosti: 28.12.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro