5. redna seja Občinskega sveta

Seja je potekala dne 11.07.2019 ob 15.00

Predpisi, sprejeti na tej seji

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Slovenska Bistrica (Uradni list Republike Slovenije št. 47/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 11.07.2019
Začetek veljavnosti: 03.08.2019
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Varstvo okolja
Sklep o določitvi cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu (Uradni list Republike Slovenije št. 47/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 11.07.2019
Začetek veljavnosti: 27.07.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Zdravstveno in socialno varstvo
Cenik storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Slovenska Bistrica na območju dela Krajevne skupnosti Laporje (Uradni list Republike Slovenije št. 50/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 11.07.2019
Začetek veljavnosti: 11.07.2019
Tip objave: Drugo
Vsebina: Cene komunalnih storitev