18. redna seja Občinskega sveta

Oddelek za splošne in pravne zadeve
Seja je potekala dne 24.02.2022 ob 15.00

Predpisi, sprejeti na tej seji

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ožje območje zazidave "Jožef" (ID št. PIA 1726)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Uradno glasilo Slovenskih občin
Datum sprejetja: 24.02.2022
Začetek veljavnosti: 19.03.2022
Tip objave: Odlok
Vsebina: Občinski podrobni prostorski načrti (OPPN)
Odlok o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2022 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 8/2022)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 24.02.2022
Začetek veljavnosti: 26.02.2022
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine