Domov Obvestila in objave Občinski predpisi

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za zahodno obvoznico Slovenske Bistrice

Predpisi, na katere predpis vpliva