Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za celotno območje občine Slovenska Bistrica

Predpisi, na katere predpis vpliva