Odlok o sprejetju prostorsko ureditvenih pogojev (PUP) za celotno območje občine Slovenska Bistrica

Predpisi, na katere predpis vpliva