Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za rekreacijsko turistični center Trije kralji

Predpisi, na katere predpis vpliva