Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za širitev dejavnosti na kmetiji Podlesnik

Predpisi, na katere predpis vpliva