Preklic odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju prostorskih ugotovitvenih pogojev za celotno območje Občine Slovenska Bistrica

Predpisi, na katere predpis vpliva